Lời Nhắc Tử Vong

Thông tin trang bị Lời Nhắc Tử Vong mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Lời Nhắc Tử Vong

25 Sức mạnh Công kích

25% Tốc độ Đánh

20% Tỉ lệ Chí mạng

7% Tốc độ Di chuyển

Nhiễm Trùng: Gây sát thương vật lý sẽ áp dụng 25% Vết Thương Sâu lên tướng địch trong 3 giây. Gây 2 Đòn đánh liên tục lên tướng địch sẽ cường hóa hiệu ứng này, khiến chúng chịu 40% Vết Thương Sâu cho đến khi hiệu ứng này kết thúc.

Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.

Post by: Cuong Le