Lưỡi Hái Bóng Đêm

Thông tin trang bị Lưỡi Hái Bóng Đêm mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Lưỡi Hái Bóng Đêm

90 Sức mạnh Phép thuật

300 Máu

25 Điểm hồi Kỹ năng

Xé Hồn: Sát thương một tướng sẽ gây thêm (125 +15% Sức Mạnh Phép Thuật) sát thương phép và cho bản thân 25% Tốc độ Di chuyển trong 1.5 giây (hồi lại sau 30 giây trên mỗi tướng).

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Điểm hồi Kỹ năng.

Sát thương lên một tướng mới sẽ kéo dài thời gian tăng Tốc độ Di chuyển.

Post by: Cuong Le