Luỡi Hái Linh Hồn

Thông tin trang bị Luỡi Hái Linh Hồn mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Luỡi Hái Linh Hồn

45 Sức mạnh Công kích

20% Tỉ lệ Chí mạng

20 Điểm hồi Kỹ năng

Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một Kỹ năng, Đòn đánh tiếp theo gây thêm sát thương vật lý tương đương 100% Sức mạnh Công Kích Cơ bản + 40% Sức mạnh Công kích Cộng thêm Đòn Đánh và hồi lại 40% lượng sát thương đó thành Năng Lượng (hồi lại sau 1.5 giây).

Post by: Cuong Le