Móc Diệt Thủy Quái

Thông tin trang bị Móc Diệt Thủy Quái mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Móc Diệt Thủy Quái

65 Sức mạnh Công kích

25% Tốc độ Đánh

20% Tỉ lệ Chí mạng

Bắn Hạ: Mỗi Đòn đánh thứ ba sẽ gây thêm (50 + 40% Sức mạnh Công kích cộng thêm) sát thương chuẩn.

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 10% Tốc độ Đánh.

Post by: Cuong Le