Móng Vuốt Sterak

Thông tin trang bị Móng Vuốt Sterak mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Móng Vuốt Sterak

400 Máu

Vuốt Nhọn: Nhận 45% Sức Mạnh Công Kích cộng thêm.

Bảo Hiểm Ma Pháp: Khi nhận sát thương khiến máu giảm xuống dưới 30%, nhận Lá Chắn giá trị 75% Máu Cộng Thêm, giảm dần trong 3.75 giây (60 giây ).

Post by: Cuong Le