Mũ Phù Thủy Rabadon

Thông tin trang bị Mũ Phù Thủy Rabadon mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Mũ Phù Thủy Rabadon

120 Sức mạnh Phép thuật

Tinh Hoa Phép Thuật: Tăng tổng Sức mạnh Phép thuật của bạn lên 35%.

Post by: Cuong Le