Mũ Trụ Nguyền Rủa

Thông tin trang bị Mũ Trụ Nguyền Rủa mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Mũ Trụ Nguyền Rủa

60 Sức mạnh Phép thuật

450 Máu

Lời Nguyền Azakana: Gây sát thương Kỹ Năng thiêu đốt kẻ địch gây sát thương phép tương đương 1.8/1% (Cận Chiến/Đánh Xa) Máu tối đa của mục tiêu mỗi giây trong 4 giây.

Giao Kèo Hắc Ám: Nhận Sức Mạnh Phép Thuật tương đương 2% Máu cộng thêm.

Post by: Cuong Le