Nanh Nashor

Thông tin trang bị Nanh Nashor mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Nanh Nashor

100 Sức mạnh Phép thuật

50% Tốc độ Đánh

Vết Cắn Icathia: Các Đòn Đánh gây thêm (15 + 20% Sức mạnh Phép thuật) sát thương phép Đòn Đánh.

Post by: Cuong Le