Ngọn Lửa Hắc Hóa

Thông tin trang bị Ngọn Lửa Hắc Hóa mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Ngọn Lửa Hắc Hóa

100 Sức mạnh Phép thuật

200 Máu

Lửa Hắc Ám: Sát thương lên tướng được nhận 10 đến 20 Xuyên Kháng Phép, dựa trên Máu hiện tại của mục tiêu (đạt tối đa khi kẻ địch có ít hơn 1000 Máu). Luôn đạt giá trị tối đa nếu mục tiêu được tạo Lá Chắn gần đây (20 Xuyên Kháng Phép cộng thêm).

Post by: Cuong Le