Ngọn Thương Shojin

Thông tin trang bị Ngọn Thương Shojin mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Ngọn Thương Shojin

Giá: 3400

Sức Mạnh Công Kích: 65

Máu: 300

Điểm Hồi Kỹ Năng: 20

Công Thức Kiếm B.F + Hỏa Ngọc + Búa Chiến Caulfield

Nội Tại Duy Nhất - Long Lực: Kỹ năng cơ bản cho thêm [8 (+8% SMCK Cơ Bản) Điểm Hồi Kỹ Năng với tướng cận chiến | 6 (+6% SMCK Cơ Bản) Điểm Hồi Kỹ Năng với tướng đánh xa], giảm còn [4 (+4% SMCK Cơ Bản) Điểm Hồi Kỹ Năng với tướng cận chiến | 3 (+3% SMCK Cơ Bản) Điểm Hồi Kỹ Năng với tướng đánh xa] với các kỹ năng có hiệu ứng bất động.

Nội Tại Duy Nhất- Vội Vã: Cho tối đa [15% cận chiến | 10% đánh xa] tốc độ di chuyển, dựa theo % máu đã mất (tối đa khi dưới 33% máu).

Post by: Cuong Le