Nguyên Tố Luân

Thông tin trang bị Nguyên Tố Luân mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Nguyên Tố Luân

55 Sức mạnh Công kích

10 Sát Lực

25 Điểm hồi Kỹ năng

Tái Thiết: Khi một Tướng bị hạ gục trong vòng 3 giây sau khi nhận sát thương từ bạn, hồi lại 20% tổng thời gian hồi Chiêu Cuối.

Post by: Cuong Le