Nỏ Thần Dominik

Thông tin trang bị Nỏ Thần Dominik mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Nỏ Thần Dominik

30 Sức mạnh Công kích

20% Tỉ lệ Chí mạng

30% Xuyên Giáp

Diệt Khổng Lồ: Gây thêm tối đa 15% sát thương vật lý lên tướng có Máu tối đa lớn hơn bạn.

Sát thương thêm đạt tối đa khi lượng Máu chênh lệch lớn hơn 2000.

Post by: Cuong Le