Nỏ Tử Thủ

Thông tin trang bị Nỏ Tử Thủ mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Nỏ Tử Thủ

50 Sức mạnh Công kích

20% Tốc độ Đánh

20% Tỉ lệ Chí mạng

7% Hút Máu

Bảo Hiểm Ma Pháp: Sau khi nhận sát thương khiến Máu tụt xuống dưới 30%, nhận 250 - 630 Lá Chắn trong 3 giây. Thêm vào đó, nhận 15-35 Sức mạnh Công kích trong 8 giây (hồi lại sau 90 giây).

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Sức mạnh Công kích và 70 Máu.

Post by: Cuong Le