Phong Thần Kiếm

Thông tin trang bị Phong Thần Kiếm mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Phong Thần Kiếm

40 Sức mạnh Công kích

15% Tốc độ Đánh

20% Tỉ lệ Chí mạng

Tích Điện: Di chuyển và Tấn công sẽ tích tụ một đòn đánh Tích Điện.

Tê Liệt: Đòn đánh Tích Điện của bạn gây thêm 120 sát thương phép. Ngoài ra, đòn đánh Tích Điện làm chậm kẻ địch đi 75% trong 0.5 giây.

Post by: Cuong Le