Quỷ Thư Morello

Thông tin trang bị Quỷ Thư Morello mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Quỷ Thư Morello

90 Sức mạnh Phép thuật

300 Máu

Tai Họa: Gây sát thương phép sẽ áp dụng 25% Vết Thương Sâu lên tướng địch trong 3 giây. Nếu mục tiêu dưới 50% Máu, hiệu ứng này được tăng lên 40% Vết Thương Sâu.

Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.

Post by: Cuong Le