Quyền Trượng Ác Thần

Thông tin trang bị Quyền Trượng Ác Thần mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Quyền Trượng Ác Thần

70 Sức mạnh Phép thuật

300 Máu

15 Điểm hồi Kỹ năng

7% Hút Máu Toàn Phần

Tha Hóa Hư Không: Sau mỗi giây gây sát thương lên tướng địch, gây thêm 3% sát thương (tối đa 9%). Khi đạt sức mạnh tối đa, sát thương cộng thêm này sẽ chuyển thành sát thương chuẩn.

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 2% Hút Máu Toàn Phần và 8 Sức mạnh Phép thuật.

Post by: Cuong Le