Quyền Trượng Thiên Thần

Thông tin trang bị Quyền Trượng Thiên Thần mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Quyền Trượng Thiên Thần

60 Sức mạnh Phép thuật

500 Năng lượng

200 Máu

Tuyệt: Nhận Điểm Hồi Kỹ Năng tương đương 0.5% Năng Lượng cộng thêm.

Cộng Dồn Năng Lượng: Tấn công kẻ địch bằng một Kỹ năng sẽ tiêu thụ một điểm tích trữ và cho 3 Năng Lượng cộng thêm, gấp đôi nếu mục tiêu là tướng. Cho tối đa 360 Năng Lượng, sau đó chuyển hóa thành Quyền Trượng Đại Thiên Sứ.

Nhận một Tích Trữ Năng Lượng mỗi 8 giây (tối đa 4).

Post by: Cuong Le