Rìu Đại Mãng Xà

Thông tin trang bị Rìu Đại Mãng Xà mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Rìu Đại Mãng Xà

30 Sức mạnh Công kích

500 Máu

Đại Xà: Nhận thêm Sức mạnh Công kích tương đương 2% Máu cộng thêm.

Sát Thương Lan: Các Đòn Đánh gây thêm (5 + 1.5% Máu tối đa) sát thương vật lý, tạo thêm sóng năng lượng hình nón gây (40 + 3% Máu tối đa) sát thương vật lý lên những kẻ địch phía sau mục tiêu.

Tướng Đánh Xa gây 75% sát thương. Sát thương Đòn Đánh cũng gây lên Công Trình.

Sát Thương Lan không kích hoạt lên công trình.

Post by: Cuong Le