Thương Phục Hận Serylda

Thông tin trang bị Thương Phục Hận Serylda mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Thương Phục Hận Serylda

45 Sức mạnh Công kích

30% Xuyên Giáp

20 Điểm hồi Kỹ năng

Lạnh Lùng: Các Kỹ năng gây sát thương Làm Chậm kẻ địch đi 30% trong 1 giây.

Post by: Cuong Le