Trượng Hư Vô

Thông tin trang bị Trượng Hư Vô mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Trượng Hư Vô

65 Sức mạnh Phép thuật

40% Xuyên Phép

Post by: Cuong Le