Trượng Lưu Thủy

Thông tin trang bị Trượng Lưu Thủy mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Trượng Lưu Thủy

50 Sức mạnh Phép thuật

10% Sức Mạnh Hồi Máu và Lá Chắn

100% Tốc độ Hồi Năng lượng Cơ bản

Nước Sủi Bọt: Hồi Máu hoặc Tạo Lá Chắn cho một đồng minh tăng cho cả hai 25 - 45 Sức mạnh Phép thuật và 20 Điểm Hồi Kỹ Năng trong 4 giây.

Sức mạnh của các hiệu ứng có tỉ lệ với cấp độ sẽ dựa trên cấp độ của đồng minh.

Post by: Cuong Le