Trượng Pha Lê Rylai

Thông tin trang bị Trượng Pha Lê Rylai mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Trượng Pha Lê Rylai

75 Sức mạnh Phép thuật

400 Máu

Buốt Giá: Kỹ năng Sát thương sẽ Làm Chậm kẻ địch đi 30% trong 1 giây.

Post by: Cuong Le