Vô Cực Kiếm

Thông tin trang bị Vô Cực Kiếm mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Vô Cực Kiếm

70 Sức mạnh Công kích

20% Tỉ lệ Chí mạng

Hoàn Mỹ: Nếu bạn có ít nhất 60% Tỉ lệ Chí mạng, bạn sẽ nhận thêm35% Sát thương Chí mạng.

Post by: Cuong Le