Aatrox URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Aatrox URF mới và cách lên đồ Aatrox mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Aatrox URF.
Aatrox Mùa 12
Aatrox URF: Quỷ Kiếm Darkin

Bảng ngọc Aatrox URF

CHUẨN XÁCChinh PhụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
KIÊN ĐỊNHGiáp cốtTiếp sứcTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Aatrox Urf

Aatrox Q QAatrox E EAatrox W W

Phép bổ trợ Aatrox Urf

Flash Teleport

Trang bị chính

Chùy Hấp HuyếtMóng Vuốt SterakVũ điệu tử thần

Giày

Giày thép gai

Cách lên đồ Aatrox Urf

Chùy Hấp HuyếtGiày thép gaiMóng Vuốt SterakVũ điệu tử thầnGiáp tâm linhGiáp thiên thần

Aatrox Urf Chùy Hấp Huyết, Giày thép gai, Móng Vuốt Sterak, Vũ điệu tử thần, Giáp tâm linh, Giáp thiên thần.

Aatrox Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Aatrox URF và cách lên đồ Aatrox AR URF để bạn tham khảo thêm.