Ashe URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Ashe URF mới và cách lên đồ Ashe mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Ashe URF.
Ashe Mùa 13
Ashe URF: Cung Băng

Bảng ngọc Ashe URF

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiHiện diện trí tuệHút máuNhát chém ân huệ
Cảm HứngGiao hàng bánh quyVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Ashe Urf

Ashe W WAshe Q QAshe E E

Phép bổ trợ Ashe Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Ashe

Móc Diệt Thủy QuáiMa Vũ Song KiếmVô Cực Kiếm

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Ashe Urf

Móc Diệt Thủy QuáiGiày Cuồng NộMa Vũ Song KiếmVô Cực KiếmGươm Suy VongGiáp Thiên Thần

Ashe Urf Móc Diệt Thủy Quái, Giày Cuồng Nộ, Ma Vũ Song Kiếm, Vô Cực Kiếm, Gươm Suy Vong, Giáp Thiên Thần.

Ashe Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Ashe URF và cách lên đồ Ashe AR URF để bạn tham khảo thêm.

Post by: Cuong Le