Blitzcrank URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Blitzcrank URF mới và cách lên đồ Blitzcrank mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Blitzcrank URF.
Blitzcrank Mùa 12
Blitzcrank URF: Người Máy Hơi Nước

Bảng ngọc Blitzcrank URF

KIÊN ĐỊNHDư ChấnTàn phá hủy diệtKiểm soát điều kiệnLan tràn
CẢM HỨNGGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 1

Bảng kỹ năng Blitzcrank Urf

Blitzcrank Q QBlitzcrank W WBlitzcrank E E

Phép bổ trợ Blitzcrank Urf

Flash Ignite

Trang bị chính

Dây chuyền Iron SolariTụ báo ZekeLời thề hiệp sĩ

Giày

Giày cơ động

Cách lên đồ Blitzcrank Urf

Dây chuyền Iron SolariGiày cơ độngTụ báo ZekeLời thề hiệp sĩDây chuyền chuộc tộiGiáp Gai

Blitzcrank Urf Dây chuyền Iron Solari, Giày cơ động, Tụ báo Zeke, Lời thề hiệp sĩ, Dây chuyền chuộc tội, Giáp Gai.

Blitzcrank Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Blitzcrank URF và cách lên đồ Blitzcrank AR URF để bạn tham khảo thêm.