Braum URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Braum URF mới và cách lên đồ Braum mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Braum URF.
Braum Mùa 12
Braum URF: Trái Tim của Freljord

Bảng ngọc Braum URF

KIÊN ĐỊNHHộ VệSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
CẢM HỨNGGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 1

Bảng kỹ năng Braum Urf

Braum Q QBraum E EBraum W W

Phép bổ trợ Braum Urf

Flash Ignite

Trang bị chính

Dây chuyền Iron SolariTụ báo ZekeLời thề hiệp sĩ

Giày

Giày thép gai

Cách lên đồ Braum Urf

Dây chuyền Iron SolariGiày thép gaiTụ báo ZekeLời thề hiệp sĩGiáp GaiTim băng

Braum Urf Dây chuyền Iron Solari, Giày thép gai, Tụ báo Zeke, Lời thề hiệp sĩ, Giáp Gai, Tim băng.

Braum Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Braum URF và cách lên đồ Braum AR URF để bạn tham khảo thêm.