Camille URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Camille URF mới và cách lên đồ Camille mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Camille URF.
Camille Mùa 12
Camille URF: Bóng Thép

Bảng ngọc Camille URF

KIÊN ĐỊNHQuyền Năng Bất DiệtÁo choàng gươngGiáp cốtLan tràn
CẢM HỨNGBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Camille Urf

Camille Q QCamille E ECamille W W

Phép bổ trợ Camille Urf

Flash Teleport

Trang bị chính

Búa Rìu Sát ThầnRìu Mãng XàMóng Vuốt Sterak

Giày

Giày thép gai

Cách lên đồ Camille Urf

Búa Rìu Sát ThầnGiày thép gaiRìu Mãng XàMóng Vuốt SterakVũ điệu tử thầnGiáp thiên thần

Camille Urf Búa Rìu Sát Thần, Giày thép gai, Rìu Mãng Xà, Móng Vuốt Sterak, Vũ điệu tử thần, Giáp thiên thần.

Camille Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Camille URF và cách lên đồ Camille AR URF để bạn tham khảo thêm.