Camille URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Camille URF mới và cách lên đồ Camille mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Camille URF.
Camille Mùa 13
Camille URF: Bóng Thép

Bảng ngọc Camille URF

Kiên ĐịnhQuyền năng bất diệtNện khiênGiáp cốtKiên cường
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Camille Urf

Camille Q QCamille E ECamille W W

Phép bổ trợ Camille Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Camille

Búa Rìu Sát ThầnRìu Mãng XàVũ Điệu Tử Thần

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Camille Urf

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thép GaiRìu Mãng XàVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnChùy Gai Malmortius

Camille Urf Búa Rìu Sát Thần, Giày Thép Gai, Rìu Mãng Xà, Vũ Điệu Tử Thần, Giáp Thiên Thần, Chùy Gai Malmortius.

Camille Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Camille URF và cách lên đồ Camille AR URF để bạn tham khảo thêm.

Tier list patch 12.22