Cassiopeia URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Cassiopeia URF mới và cách lên đồ Cassiopeia mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Cassiopeia URF.
Cassiopeia Mùa 13
Cassiopeia URF: Xà Nữ

Bảng ngọc Cassiopeia URF

CHUẨN XÁCChinh PhụcHiện diện trí tuệKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
CẢM HỨNGGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Bảng kỹ năng Cassiopeia Urf

Cassiopeia E ECassiopeia Q QCassiopeia W W

Phép bổ trợ Cassiopeia Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Cassiopeia

Mặt Nạ Thống Khổ LiandryQuyền Trượng Thiên ThầnTrượng Pha Lê Rylai

Cách lên đồ Cassiopeia Urf

Mặt Nạ Thống Khổ LiandryQuyền Trượng Thiên ThầnTrượng Pha Lê RylaiĐồng Hồ Cát ZhonyaĐộng Cơ Vũ TrụMũ Phù Thủy Rabadon

Cassiopeia Urf Mặt Nạ Thống Khổ Liandry, Quyền Trượng Thiên Thần, Trượng Pha Lê Rylai, Đồng Hồ Cát Zhonya, Động Cơ Vũ Trụ, Mũ Phù Thủy Rabadon.

Cassiopeia Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Cassiopeia URF và cách lên đồ Cassiopeia AR URF để bạn tham khảo thêm.