Darius URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Darius URF mới và cách lên đồ Darius mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Darius URF.
Darius Mùa 12
Darius URF: Đại Tướng Noxus

Bảng ngọc Darius URF

CHUẨN XÁCNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
KIÊN ĐỊNHGiáp cốtKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Darius Urf

Darius Q QDarius E EDarius W W

Phép bổ trợ Darius Urf

Flash Teleport Ghost

Trang bị chính

Tam Hợp KiếmMóng Vuốt SterakGiáp liệt sỹ

Giày

Giày thép gai

Cách lên đồ Darius Urf

Tam Hợp KiếmGiày thép gaiMóng Vuốt SterakGiáp liệt sỹGiáp GaiGiáp tâm linh

Darius Urf Tam Hợp Kiếm, Giày thép gai, Móng Vuốt Sterak, Giáp liệt sỹ, Giáp Gai, Giáp tâm linh.

Darius Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Darius URF và cách lên đồ Darius AR URF để bạn tham khảo thêm.