Evelynn URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Evelynn URF mới và cách lên đồ Evelynn mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Evelynn URF.
Evelynn Mùa 13
Evelynn URF: Yêu Nữ

Bảng ngọc Evelynn URF

Áp ĐảoSốc ĐiệnTác động bất chợtThu thập nhãn cầuThợ săn tàn nhẫn
Pháp ThuậtTập trung tuyệt đốiCuồng phong tích tụTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Evelynn Urf

Evelynn Q QEvelynn E EEvelynn W W

Phép bổ trợ Evelynn Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Evelynn

Đai Tên Lửa HextechMũ Phù Thủy RabadonKiếm Tai Ương

Giày

Giày Pháp Sư

Cách lên đồ Evelynn Urf

Đai Tên Lửa HextechGiày Pháp SưMũ Phù Thủy RabadonKiếm Tai ƯơngTrượng Hư VôNgọn Lửa Hắc Hóa

Evelynn Urf Đai Tên Lửa Hextech, Giày Pháp Sư, Mũ Phù Thủy Rabadon, Kiếm Tai Ương, Trượng Hư Vô, Ngọn Lửa Hắc Hóa.

Evelynn Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Evelynn URF và cách lên đồ Evelynn AR URF để bạn tham khảo thêm.

Tier list patch 12.22