Garen URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Garen URF mới và cách lên đồ Garen mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Garen URF.
Garen Mùa 12
Garen URF: Sức Mạnh Của Demacia

Bảng ngọc Garen URF

CHUẨN XÁCChinh PhụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
KIÊN ĐỊNHTàn phá hủy diệtGiáp cốtTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Garen Urf

Garen E EGaren Q QGaren W W

Phép bổ trợ Garen Urf

Flash Teleport

Trang bị chính

Chùy Phản KíchLời nhắc tử vongGiáp liệt sỹ

Giày

Giày thép gai

Cách lên đồ Garen Urf

Chùy Phản KíchGiày thép gaiLời nhắc tử vongGiáp liệt sỹMóng Vuốt SterakGiáp Gai

Garen Urf Chùy Phản Kích, Giày thép gai, Lời nhắc tử vong, Giáp liệt sỹ, Móng Vuốt Sterak, Giáp Gai.

Garen Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Garen URF và cách lên đồ Garen AR URF để bạn tham khảo thêm.