Graves URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Graves URF mới và cách lên đồ Graves mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Graves URF.
Graves Mùa 12
Graves URF: Kẻ Ngoài Vòng Pháp Luật

Bảng ngọc Graves URF

CHUẨN XÁCBước Chân Thần TốcĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
CẢM HỨNGBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Graves Urf

Graves Q QGraves E EGraves W W

Phép bổ trợ Graves Urf

Flash Smite

Trang bị chính

Kiếm ma YoumuuNỏ Tử ThủSúng hải tặc

Giày

Giày cuồng nộ

Cách lên đồ Graves Urf

Kiếm ma YoumuuGiày cuồng nộNỏ Tử ThủSúng hải tặcNỏ thần DominikVô Cực Kiếm

Graves Urf Kiếm ma Youmuu, Giày cuồng nộ, Nỏ Tử Thủ, Súng hải tặc, Nỏ thần Dominik, Vô Cực Kiếm.

Graves Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Graves URF và cách lên đồ Graves AR URF để bạn tham khảo thêm.