Heimerdinger URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Heimerdinger URF mới và cách lên đồ Heimerdinger mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Heimerdinger URF.
Heimerdinger Mùa 12
Heimerdinger URF: Nhà Phát Minh Lỗi Lạc

Bảng ngọc Heimerdinger URF

CHUẨN XÁCChinh PhụcHiện diện trí tuệKháng hiệu ứngĐốn hạ
PHÁP THUẬTTập trung tuyệt đốiCuồng phong tích tụTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Heimerdinger Urf

Heimerdinger Q QHeimerdinger W WHeimerdinger E E

Phép bổ trợ Heimerdinger Urf

Flash Teleport

Trang bị chính

Mặt nạ thống khổ LiandryĐồng hồ cát ZhonyaTrượng hư vô

Giày

Giày pháp sư

Cách lên đồ Heimerdinger Urf

Mặt nạ thống khổ LiandryGiày pháp sưĐồng hồ cát ZhonyaTrượng hư vôQuỷ thư MorelloMũ Phù Thủy Rabadon

Heimerdinger Urf Mặt nạ thống khổ Liandry, Giày pháp sư, Đồng hồ cát Zhonya, Trượng hư vô, Quỷ thư Morello, Mũ Phù Thủy Rabadon.

Heimerdinger Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Heimerdinger URF và cách lên đồ Heimerdinger AR URF để bạn tham khảo thêm.