Illaoi URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Illaoi URF mới và cách lên đồ Illaoi mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Illaoi URF.
Illaoi Mùa 13
Illaoi URF: Nữ Tu Thủy Thần

Bảng ngọc Illaoi URF

CHUẨN XÁCChinh PhụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
CẢM HỨNGGiao hàng bánh quyThuốc thời gianTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Illaoi Urf

Illaoi E EIllaoi Q QIllaoi W W

Phép bổ trợ Illaoi Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Illaoi

Búa Tiến CôngChùy Hấp HuyếtVũ Điệu Tử Thần

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Illaoi Urf

Búa Tiến CôngGiày Thép GaiChùy Hấp HuyếtVũ Điệu Tử ThầnMóng Vuốt SterakGiáp Tâm Linh

Illaoi Urf Búa Tiến Công, Giày Thép Gai, Chùy Hấp Huyết, Vũ Điệu Tử Thần, Móng Vuốt Sterak, Giáp Tâm Linh.

Illaoi Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Illaoi URF và cách lên đồ Illaoi AR URF để bạn tham khảo thêm.