Jax URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Jax URF mới và cách lên đồ Jax mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Jax URF.
Jax Mùa 13
Jax URF: Bậc Thầy Vũ Khí

Bảng ngọc Jax URF

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Jax Urf

Jax W WJax E EJax Q Q

Phép bổ trợ Jax Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Jax

Búa Rìu Sát ThầnGươm Suy VongNgọn Thương Shojin

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Jax Urf

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thép GaiGươm Suy VongNgọn Thương ShojinVũ Điệu Tử ThầnĐao Tím

Jax Urf Búa Rìu Sát Thần, Giày Thép Gai, Gươm Suy Vong, Ngọn Thương Shojin, Vũ Điệu Tử Thần, Đao Tím.

Jax Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Jax URF và cách lên đồ Jax AR URF để bạn tham khảo thêm.

Tier list patch 12.22