Jhin URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Jhin URF mới và cách lên đồ Jhin mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Jhin URF.
Jhin Mùa 13
Jhin URF: Nghệ Sĩ Tử Thần

Bảng ngọc Jhin URF

Chuẩn XácBước Chân Thần TốcHiện diện trí tuệHút máuNhát chém ân huệ
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThuốc thời gianTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Jhin Urf

Jhin Q QJhin W WJhin E E

Phép bổ trợ Jhin Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Jhin

Cung Phong LinhSúng Hải TặcĐại Bác Liên Thanh

Giày

Giày Bạc

Cách lên đồ Jhin Urf

Cung Phong LinhGiày BạcSúng Hải TặcĐại Bác Liên ThanhVô Cực KiếmNỏ Thần Dominik

Jhin Urf Cung Phong Linh, Giày Bạc, Súng Hải Tặc, Đại Bác Liên Thanh, Vô Cực Kiếm, Nỏ Thần Dominik.

Jhin Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Jhin URF và cách lên đồ Jhin AR URF để bạn tham khảo thêm.

Tier list patch 12.22