Kayle URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Kayle URF mới và cách lên đồ Kayle mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Kayle URF.
Kayle Mùa 13
Kayle URF: Thiên Thần Phán Quyết

Bảng ngọc Kayle URF

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtLan trànTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Kayle Urf

Kayle Q QKayle E EKayle W W

Phép bổ trợ Kayle Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Kayle

Nanh NashorQuyền Trượng Ác ThầnMũ Phù Thủy Rabadon

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Kayle Urf

Nanh NashorGiày Cuồng NộQuyền Trượng Ác ThầnMũ Phù Thủy RabadonTrượng Pha Lê RylaiTrượng Hư Vô

Kayle Urf Nanh Nashor, Giày Cuồng Nộ, Quyền Trượng Ác Thần, Mũ Phù Thủy Rabadon, Trượng Pha Lê Rylai, Trượng Hư Vô.

Kayle Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Kayle URF và cách lên đồ Kayle AR URF để bạn tham khảo thêm.

Post by: Cuong Le