LeeSin URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc LeeSin URF mới và cách lên đồ LeeSin mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi LeeSin URF.
LeeSin Mùa 13
LeeSin URF: Thầy Tu Mù

Bảng ngọc LeeSin URF

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng LeeSin Urf

LeeSin Q QLeeSin W WLeeSin E E

Phép bổ trợ LeeSin Urf

Flash Ghost

Trang bị chính LeeSin

Chùy Hấp HuyếtRìu ĐenVũ Điệu Tử Thần

Giày

Giày Thủy Ngân

Cách lên đồ LeeSin Urf

Chùy Hấp HuyếtGiày Thủy NgânRìu ĐenVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnChùy Gai Malmortius

LeeSin Urf Chùy Hấp Huyết, Giày Thủy Ngân, Rìu Đen, Vũ Điệu Tử Thần, Giáp Thiên Thần, Chùy Gai Malmortius.

LeeSin Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc LeeSin URF và cách lên đồ LeeSin AR URF để bạn tham khảo thêm.

Post by: Cuong Le