LeeSin URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc LeeSin URF mới và cách lên đồ LeeSin mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi LeeSin URF.
LeeSin Mùa 12
LeeSin URF: Thầy Tu Mù

Bảng ngọc LeeSin URF

CHUẨN XÁCChinh PhụcĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
CẢM HỨNGBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng LeeSin Urf

LeeSin Q QLeeSin W WLeeSin E E

Phép bổ trợ LeeSin Urf

Flash Smite

Trang bị chính

Chùy Hấp HuyếtMóng Vuốt SterakVũ điệu tử thần

Giày

Giày thép gai

Cách lên đồ LeeSin Urf

Chùy Hấp HuyếtGiày thép gaiMóng Vuốt SterakVũ điệu tử thầnGiáp thiên thầnRìu đen

LeeSin Urf Chùy Hấp Huyết, Giày thép gai, Móng Vuốt Sterak, Vũ điệu tử thần, Giáp thiên thần, Rìu đen.

LeeSin Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc LeeSin URF và cách lên đồ LeeSin AR URF để bạn tham khảo thêm.