Leona URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Leona URF mới và cách lên đồ Leona mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Leona URF.
Leona Mùa 13
Leona URF: Bình Minh Rực Rỡ

Bảng ngọc Leona URF

Kiên ĐịnhDư chấnSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 1

Bảng kỹ năng Leona Urf

Leona W WLeona E ELeona Q Q

Phép bổ trợ Leona Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Leona

Dây Chuyền Iron SolariTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp Sĩ

Giày

Giày Cơ Động

Cách lên đồ Leona Urf

Dây Chuyền Iron SolariGiày Cơ ĐộngTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩGiáp GaiDây Chuyền Chuộc Tội

Leona Urf Dây Chuyền Iron Solari, Giày Cơ Động, Tụ Bão Zeke, Lời Thề Hiệp Sĩ, Giáp Gai, Dây Chuyền Chuộc Tội.

Leona Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Leona URF và cách lên đồ Leona AR URF để bạn tham khảo thêm.

Post by: Cuong Le