Lucian URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Lucian URF mới và cách lên đồ Lucian mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Lucian URF.
Lucian Mùa 13
Lucian URF: Kẻ Thanh Trừng

Bảng ngọc Lucian URF

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngHiện diện trí tuệHút máuNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Lucian Urf

Lucian Q QLucian E ELucian W W

Phép bổ trợ Lucian Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Lucian

Cung Phong LinhSúng Hải TặcVô Cực Kiếm

Giày

Giày Cuồng Nộ

Cách lên đồ Lucian Urf

Cung Phong LinhGiày Cuồng NộSúng Hải TặcVô Cực KiếmThương Phục Hận SeryldaGiáp Thiên Thần

Lucian Urf Cung Phong Linh, Giày Cuồng Nộ, Súng Hải Tặc, Vô Cực Kiếm, Thương Phục Hận Serylda, Giáp Thiên Thần.

Lucian Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Lucian URF và cách lên đồ Lucian AR URF để bạn tham khảo thêm.

Tier list patch 12.22