Malphite URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Malphite URF mới và cách lên đồ Malphite mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Malphite URF.
Malphite Mùa 13
Malphite URF: Mảnh Vỡ Thiên Thạch

Bảng ngọc Malphite URF

PHÁP THUẬTThiên Thạch Bí ẨnDải băng năng lượngThăng tiến sức mạnhThiêu rụi
CẢM HỨNGGiao hàng bánh quyThuốc thời gianTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Malphite Urf

Malphite Q QMalphite E EMalphite W W

Phép bổ trợ Malphite Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Malphite

Găng Tay Băng HỏaBăng Giáp Vĩnh CửuGiáp Gai

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Malphite Urf

Găng Tay Băng HỏaGiày Thép GaiBăng Giáp Vĩnh CửuGiáp GaiTim BăngGiáp Thiên Nhiên

Malphite Urf Găng Tay Băng Hỏa, Giày Thép Gai, Băng Giáp Vĩnh Cửu, Giáp Gai, Tim Băng, Giáp Thiên Nhiên.

Malphite Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Malphite URF và cách lên đồ Malphite AR URF để bạn tham khảo thêm.