Malphite URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Malphite URF mới và cách lên đồ Malphite mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Malphite URF.
Malphite Mùa 12
Malphite URF: Mảnh Vỡ Thiên Thạch

Bảng ngọc Malphite URF

PHÁP THUẬTThiên Thạch Bí ẨnDải băng năng lượngThăng tiến sức mạnhThiêu rụi
CẢM HỨNGGiao hàng bánh quyThuốc thời gianTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Malphite Urf

Malphite Q QMalphite E EMalphite W W

Phép bổ trợ Malphite Urf

Flash Teleport

Trang bị chính

Găng Tay Băng HỏaBăng GiápGiáp Gai

Giày

Giày thép gai

Cách lên đồ Malphite Urf

Găng Tay Băng HỏaGiày thép gaiBăng GiápGiáp GaiKhiên băng RanduinThú tượng thạch giáp

Malphite Urf Găng Tay Băng Hỏa, Giày thép gai, Băng Giáp, Giáp Gai, Khiên băng Randuin, Thú tượng thạch giáp.

Malphite Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Malphite URF và cách lên đồ Malphite AR URF để bạn tham khảo thêm.