Nasus URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Nasus URF mới và cách lên đồ Nasus mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Nasus URF.
Nasus Mùa 12
Nasus URF: Nhà Thông Thái Sa Mạc

Bảng ngọc Nasus URF

CẢM HỨNGSách PhépBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyVận tốc tiếp cận
KIÊN ĐỊNHNgọn gió thứ haiKiên cườngTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Nasus Urf

Nasus Q QNasus W WNasus E E

Phép bổ trợ Nasus Urf

Teleport Ghost

Trang bị chính

Búa Rìu Sát ThầnTim băngGiáp Gai

Giày

Giày thủy ngân

Cách lên đồ Nasus Urf

Búa Rìu Sát ThầnGiày thủy ngânTim băngGiáp GaiGiáp tâm linhGiáp liệt sỹ

Nasus Urf Búa Rìu Sát Thần, Giày thủy ngân, Tim băng, Giáp Gai, Giáp tâm linh, Giáp liệt sỹ.

Nasus Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Nasus URF và cách lên đồ Nasus AR URF để bạn tham khảo thêm.