Nasus URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Nasus URF mới và cách lên đồ Nasus mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Nasus URF.
Nasus Mùa 13
Nasus URF: Nhà Thông Thái Sa Mạc

Bảng ngọc Nasus URF

CẢM HỨNGSách PhépBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyVận tốc tiếp cận
KIÊN ĐỊNHNgọn gió thứ haiKiên cườngTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Nasus Urf

Nasus Q QNasus W WNasus E E

Phép bổ trợ Nasus Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Nasus

Búa Rìu Sát ThầnTim BăngGiáp Tâm Linh

Giày

Giày Khai Sáng Ionia

Cách lên đồ Nasus Urf

Búa Rìu Sát ThầnGiày Khai Sáng IoniaTim BăngGiáp Tâm LinhGiáp GaiGiáp Liệt Sĩ

Nasus Urf Búa Rìu Sát Thần, Giày Khai Sáng Ionia, Tim Băng, Giáp Tâm Linh, Giáp Gai, Giáp Liệt Sĩ.

Nasus Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Nasus URF và cách lên đồ Nasus AR URF để bạn tham khảo thêm.