Nautilus URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Nautilus URF mới và cách lên đồ Nautilus mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Nautilus URF.
Nautilus Mùa 13
Nautilus URF: Khổng Lồ Biển Sâu

Bảng ngọc Nautilus URF

KIÊN ĐỊNHDư ChấnNện khiênGiáp cốtKiên cường
CẢM HỨNGGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 1

Bảng kỹ năng Nautilus Urf

Nautilus Q QNautilus W WNautilus E E

Phép bổ trợ Nautilus Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Nautilus

Dây Chuyền Iron SolariTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp Sĩ

Giày

Giày Cơ Động

Cách lên đồ Nautilus Urf

Dây Chuyền Iron SolariGiày Cơ ĐộngTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩGiáp GaiDây Chuyền Chuộc Tội

Nautilus Urf Dây Chuyền Iron Solari, Giày Cơ Động, Tụ Bão Zeke, Lời Thề Hiệp Sĩ, Giáp Gai, Dây Chuyền Chuộc Tội.

Nautilus Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Nautilus URF và cách lên đồ Nautilus AR URF để bạn tham khảo thêm.