Nocturne URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Nocturne URF mới và cách lên đồ Nocturne mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Nocturne URF.
Nocturne Mùa 12
Nocturne URF: Ác Mộng Vĩnh Cửu

Bảng ngọc Nocturne URF

CHUẨN XÁCNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
ÁP ĐẢOThu thập nhãn cầuThợ săn tối thượngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Nocturne Urf

Nocturne Q QNocturne E ENocturne W W

Phép bổ trợ Nocturne Urf

Flash Smite

Trang bị chính

Nguyên Tố LuânDạ kiếm DraktharrÁo choàng bóng tối

Giày

Giày khai sáng Lonia

Cách lên đồ Nocturne Urf

Nguyên Tố LuânGiày khai sáng LoniaDạ kiếm DraktharrÁo choàng bóng tốiMóng Vuốt SterakGiáp thiên thần

Nocturne Urf Nguyên Tố Luân, Giày khai sáng Lonia, Dạ kiếm Draktharr, Áo choàng bóng tối, Móng Vuốt Sterak, Giáp thiên thần.

Nocturne Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Nocturne URF và cách lên đồ Nocturne AR URF để bạn tham khảo thêm.