Ornn URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Ornn URF mới và cách lên đồ Ornn mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Ornn URF.
Ornn Mùa 13
Ornn URF: Ngọn Lửa Khởi Nguyên

Bảng ngọc Ornn URF

Kiên ĐịnhQuyền năng bất diệtTàn phá hủy diệtGiáp cốtLan tràn
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Ornn Urf

Ornn W WOrnn Q QOrnn E E

Phép bổ trợ Ornn Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Ornn

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiKhiên Thái DươngGiáp Gai

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Ornn Urf

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiGiày Thép GaiKhiên Thái DươngGiáp GaiThú Tượng Thạch GiápGiáp Thiên Nhiên

Ornn Urf Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi, Giày Thép Gai, Khiên Thái Dương, Giáp Gai, Thú Tượng Thạch Giáp, Giáp Thiên Nhiên.

Ornn Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Ornn URF và cách lên đồ Ornn AR URF để bạn tham khảo thêm.

Tier list patch 12.22