Ornn URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Ornn URF mới và cách lên đồ Ornn mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Ornn URF.
Ornn Mùa 12
Ornn URF: Ngọn Lửa Khởi Nguyên

Bảng ngọc Ornn URF

KIÊN ĐỊNHQuyền Năng Bất DiệtTàn phá hủy diệtKiểm soát điều kiệnLan tràn
CẢM HỨNGBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 2Phòng thủ 1

Bảng kỹ năng Ornn Urf

Ornn W WOrnn Q QOrnn E E

Phép bổ trợ Ornn Urf

Flash Teleport

Trang bị chính

Khiên Thái DươngGiáp GaiKhiên băng Randuin

Giày

Giày thủy ngân

Cách lên đồ Ornn Urf

Khiên Thái DươngGiày thủy ngânGiáp GaiKhiên băng RanduinGiáp Máu WarmogMặt nạ vực thẳm

Ornn Urf Khiên Thái Dương, Giày thủy ngân, Giáp Gai, Khiên băng Randuin, Giáp Máu Warmog, Mặt nạ vực thẳm.

Ornn Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Ornn URF và cách lên đồ Ornn AR URF để bạn tham khảo thêm.