Rakan URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Rakan URF mới và cách lên đồ Rakan mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Rakan URF.
Rakan Mùa 13
Rakan URF: Anh Chàng Quyến Rũ

Bảng ngọc Rakan URF

Kiên ĐịnhHộ vệSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
Áp ĐảoMắt thây maThợ săn tối thượngTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Rakan Urf

Rakan W WRakan E ERakan Q Q

Phép bổ trợ Rakan Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Rakan

Vương Miện ShurelyaBình Thải Hóa DượcLời Thề Hiệp Sĩ

Giày

Giày Khai Sáng Ionia

Cách lên đồ Rakan Urf

Vương Miện ShurelyaGiày Khai Sáng IoniaBình Thải Hóa DượcLời Thề Hiệp SĩTụ Bão ZekeDây Chuyền Chuộc Tội

Rakan Urf Vương Miện Shurelya, Giày Khai Sáng Ionia, Bình Thải Hóa Dược, Lời Thề Hiệp Sĩ, Tụ Bão Zeke, Dây Chuyền Chuộc Tội.

Rakan Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Rakan URF và cách lên đồ Rakan AR URF để bạn tham khảo thêm.

Tier list patch 12.22