Rammus URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Rammus URF mới và cách lên đồ Rammus mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Rammus URF.
Rammus Mùa 12
Rammus URF: Tê Tê Gai

Bảng ngọc Rammus URF

KIÊN ĐỊNHDư ChấnSuối nguồn sinh mệnhKiểm soát điều kiệnKiên cường
CHUẨN XÁCĐắc thắngTốc độ đánhTấn công 2Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Rammus Urf

Rammus Q QRammus E ERammus W W

Phép bổ trợ Rammus Urf

Flash Smite

Trang bị chính

Giáp Gia Tốc Hóa CuồngGiáp GaiGiáp liệt sỹ

Giày

Giày thép gai

Cách lên đồ Rammus Urf

Giáp Gia Tốc Hóa CuồngGiày thép gaiGiáp GaiGiáp liệt sỹKhiên băng RanduinThú tượng thạch giáp

Rammus Urf Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng, Giày thép gai, Giáp Gai, Giáp liệt sỹ, Khiên băng Randuin, Thú tượng thạch giáp.

Rammus Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Rammus URF và cách lên đồ Rammus AR URF để bạn tham khảo thêm.