Rek'Sai URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Rek'Sai URF mới và cách lên đồ Rek'Sai mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Rek'Sai URF.
Rek'Sai Mùa 12
Rek'Sai URF: Nấm Mồ Hư Không

Bảng ngọc Rek'Sai URF

CHUẨN XÁCChinh PhụcĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
PHÁP THUẬTÁo choàng mâyThủy thượng phiêuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Rek'Sai Urf

Rek'Sai Q QRek'Sai E ERek'Sai W W

Phép bổ trợ Rek'Sai Urf

Flash Smite

Trang bị chính

Móng Vuốt Ám MuộiÁo choàng bóng tốiMóng Vuốt Sterak

Giày

Giày thép gai

Cách lên đồ Rek'Sai Urf

Móng Vuốt Ám MuộiGiày thép gaiÁo choàng bóng tốiMóng Vuốt SterakGiáp thiên thầnVũ điệu tử thần

Rek'Sai Urf Móng Vuốt Ám Muội, Giày thép gai, Áo choàng bóng tối, Móng Vuốt Sterak, Giáp thiên thần, Vũ điệu tử thần.

Rek'Sai Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Rek'Sai URF và cách lên đồ Rek'Sai AR URF để bạn tham khảo thêm.