Renekton URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Renekton URF mới và cách lên đồ Renekton mạnh nhất mùa 13 cùng trang bị cách chơi Renekton URF.
Renekton Mùa 13
Renekton URF: Đồ Tể Sa Mạc

Bảng ngọc Renekton URF

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhTàn phá hủy diệtGiáp cốtTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Renekton Urf

Renekton Q QRenekton E ERenekton W W

Phép bổ trợ Renekton Urf

Flash Ghost

Trang bị chính Renekton

Gươm Suy VongMóng Vuốt Ám MuộiNgọn Thương Shojin

Giày

Giày Thép Gai

Cách lên đồ Renekton Urf

Gươm Suy VongGiày Thép GaiMóng Vuốt Ám MuộiNgọn Thương ShojinVũ Điệu Tử ThầnThương Phục Hận Serylda

Renekton Urf Gươm Suy Vong, Giày Thép Gai, Móng Vuốt Ám Muội, Ngọn Thương Shojin, Vũ Điệu Tử Thần, Thương Phục Hận Serylda.

Renekton Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Renekton URF và cách lên đồ Renekton AR URF để bạn tham khảo thêm.

Post by: Cuong Le