Renekton URF: Bảng Ngọc và Cách Lên Đồ mạnh nhất

Guides bảng ngọc Renekton URF mới và cách lên đồ Renekton mạnh nhất mùa 12 cùng trang bị cách chơi Renekton URF.
Renekton Mùa 12
Renekton URF: Đồ Tể Sa Mạc

Bảng ngọc Renekton URF

CHUẨN XÁCSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
KIÊN ĐỊNHTàn phá hủy diệtGiáp cốtTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bảng kỹ năng Renekton Urf

Renekton Q QRenekton E ERenekton W W

Phép bổ trợ Renekton Urf

Flash Teleport

Trang bị chính

Chùy Hấp HuyếtRìu đenMóng Vuốt Sterak

Giày

Giày thép gai

Cách lên đồ Renekton Urf

Chùy Hấp HuyếtGiày thép gaiRìu đenMóng Vuốt SterakGiáp thiên thầnGiáp Gai

Renekton Urf Chùy Hấp Huyết, Giày thép gai, Rìu đen, Móng Vuốt Sterak, Giáp thiên thần, Giáp Gai.

Renekton Urf

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Renekton URF và cách lên đồ Renekton AR URF để bạn tham khảo thêm.